1. Právnej istoty zákonného použitia zbrane podľa Trestného zákona Slovenskej Republiky / ako neskončiť v base na pár rokov alebo strach a neznalosť možností sa brániť /
2. Funkčný a kontaktný tréning, ktorý dá šancu ustať útok kriminálnika s momentom prekvapenia.

Obrana a použitie zbrane v rámci Trestného zákona má špecifiká, kde s veľkou pravdepodobnosťou Vám strelecký šport nemusí byť takou veľkou výhodou ako sa na prvý pohľad zdá  a podobne to platí pri výcvikoch v ozbrojených zboroch, ktoré majú úplne iné východiská pri služobných zákrokoch o armádnych výcvikoch nehovoriac.

  Aktuálny sa stal Dickens drill

Drill pozostáva z 10 rán na vzdialenosť cca 35 m a vychádza zo situácie aktívneho strelca, ktorého obranca úspešne eliminoval s malou zbraňou na túto vzdialenosť. Myslím si, že to bol Glock 43x  v podstate na konkrétnej použitej značke, až tak nezáleží.

Žiaľ, okrem ..funny situácie“ na športových súťažiach som pri tomto drille značný skeptik.
Pravdepodobnosť použitia zbrane v obdobnej situácii v našich podmienkach ,, nedostatku aktívnych strelcov” a použitia v rámci trestného zákona streľbou na 35 m v rámci NO, je skôr raritná a výnimočná a preto by som v tréningovom procese nevenoval množstvo času podobným drillom. 

Prečo to píšem? Aby sme nezabudli, že drvivá väčšina civilistov sa bude brániť priamemu kontaktu s kriminálnikom, kde sú podmienky obrany so zbraňou značne odlišné. 
Neskĺznuť k aktuálnemu trendu ,, zábavy”, ale treba ostať pri tréningu, ktorý s väčšou pravdepodobnosťou  využijete pri svojej obrane. Samozrejme, tým nespochybňujem tréning na dlhšiu vzdialenosť z kompaktných zbrani aj ten má miesto v tréningovom procese. 

Z mojej strany preferujem skôr tvrdo kontaktný tréning pod tlakom oponenta. Aj to vie byť značná zábava a ukáže množstvo problémov v rôznych 3 D scenároch pri použití zbrane na obranu v rámci Trestného zákona.

Kontaktný tréning s riešením kritickej situácie pri použití zbrane. Je to vcelku tvrdý chlebík, bez divadelného herectva a snívania množstva držiteľov zbrojných preukazov.

Bysťo.

Otváracie hodiny

Streda: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Piatok: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (1. a 3. víkend v mesiaci v sobotu)

© 2024 | by jednanula s.r.o. | Všetky práva vyhradené