Strach a fungovanie mozgu v kritickej situácii.

Americký neurovedec Paul MacLean publikoval prácu tzv „trojjediného mozgu“ a tvrdí, že v ľudskom mozgu sú v skutočnosti tri mozgy, ktoré sa vyvinuli v procese evolúcie. Najstarší je „hadí mozog“, ktorý riadi základné fyziologické funkcie, ako napr. dýchanie, spánok, krvný obeh alebo reflexy.
Správanie osôb cez hadi mozog je : agresia, dominancia, bránenie svojho teritória…Takto fungujú kriminálnici s rôznymi poruchami osobnosti a sú naozaj nebezpečný pre spoločnosť …


Potom je to lymbický systém tzv. amygdala a je to tzv krátka cesta, kedy sa odpája neokortex/ rozumová časť  a riešite veci emóciami v strese, pri boji, v strachu atd. V tomto prípade platí, že čím menej vieš, tým skôr veci v obrane použiješ. Ak je amygdala zahltená množstvom kombinácii, komplikovaných techník, tak sa často môže stať, že osoba namiesto obrany zamrzne a nepoužije nič, čo ovláda. Sú to časté prípady zlyhania osôb v kritických situáciách.
Potom tu je neokortex. Neokortex v kritickej situácii funguje napr. vtedy, keď ste osobnosť so  psychopatickou poruchou osobnosti so sníženými vzruchmi a dokážete  sa v kritickej situácii rozhodovat v klude. To žiaľ špecificky platí u osôb s poruchami osobnosti.
Pri tréningu aj keď je stres a aj fyzická záťaž, tak mozog to vníma a neodpájame neokortex. A to je rozdiel v tréningu a v skutočnej realite.

Zhrnul som základnú predstavu fungovania mozgu  v kritických situáciách. Samozrejme vieme to rozšíriť alebo rozdeliť na ďalšie podstatné detaily potrebné na pochopenie zložitého systému a adaptácie na kritické situácie.

Bysťo

Otváracie hodiny

Streda: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Piatok: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (1. a 3. víkend v mesiaci v sobotu)

© 2024 | by jednanula s.r.o. | Všetky práva vyhradené