Na úvod by som ozrejmil, že každá minca má 2 strany a snaha chraniť prírodu narazila ideovo na ochranu obyvateľstva. Ideme z jedného extrému do druhého.
Som presvedčený, že riešením je manažment lovu predátorov v gescií odborníkov z jednej aj druhej strany záujmového spektra. Avšak sme na Slovensku, kým sa pohneme smerom do pragmatického riešenia problémov, máme jedinú možnosť brániť prípadnému útoku šelmy.

Citujem:

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§24

1) Čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom.
 
(2) Nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať.

V prvom rade ak nie ste držiteľom legálnej zbrane a v zmysle zákona 190/2003 Z.z. nie ste oprávnený uvedenú zbraň nosiť v stave k okamžitému použitiu, tak tu máme dôležité doporučenie:

Požiadať  o zmenu skupiny B držba , na skupinu A nosenie.


Ak nie ste držiteľ ZP, je čas sa zamyslieť, či ochranu svojej rodiny zoberiete na svoje plecia alebo sa budete spoliehať na štát a políciu, že Vás ochráni.

NEZABUDNITE !!!  Polícia nikdy nebude na každom rohu a pri hubárčení alebo turistike ani za každým stromom. Ak máte aspoň trochu zdravý rozum verte, že polícia Vám nepomôže.


Ak ste už držiteľom ZP so skupinou A alebo ste sa rozhodli zobrať svoju a svojej rodiny bezpečnosť do vlastných , tak môžeme pokračovať v téme.

Určite poznáte citát : Ako trénuješ, tak bojuješ.

Tu by som to teraz nechcel veľmi rozvádzať v detailoch tréningového procesu, ale nosiť zbraň bez pravidelného tréningu si v podstate koledujete skôr o prúser pri manipulácií so zbraňou a nie ešte zvládnutie kritickej situácie útoku medveďa.

Konečne sme pripravený ísť do hôr s legálne držanou zbraňou.


Tak si trochu niečo povedzme o hrozbe, ktorá môže nastať pri stretnutí s medveďom. Medveď dokáže behať rýchlosťou cca 55 km/hod. Samozrejme závisí to od jedinca a povrchu, kde dokáže vyvinúť max. rýchlosť.

Chcem však upriamiť Vašu pozornosť na podstatný fakt.  Medveď dokáže prebehnúť pri útoku 15 m za 1 sekundu. Pri rozbehu a akcelerácií to bude o niečo menšia vzdialenosť.


Ak dokážete v tréningu vystreliť bez vyhodnocovania hrozby za 1 sec a trafiť terč vo veľkosti hlavy, tak min bezpečná vzdialenosť s okamžitým výstrelom v tréningovom režime a bez pôsobenia stressu je min 12-15 m. Reakcia na útok je z psychologického hľadiska rôzna u každého jednotlivca. Už sa nebavíme o športe, teoretickom boji proti fiktívnej hrozbe na strelnici a papierovým alebo kovovým terčom pri Vašom taktickom výcviku. Hrozba je však reálna a vy bojujete o svoj a život blízkych. Ak Vás útok prekvapí a dostanete sa do pozície obrancu a lymbický systém s amygdalou začnú fungovať, tak pri tepe 160 a viac budete mať problém so zvládnutím jemnej motoriky pri obrane. A v tomto momente je bezpečná vzdialenosť od medveďa dvojnásobkom teoretickej. A sme pri 25 m minimálne a to riešim len jeden výstrel, ktorý presne zasiahne cieľ. Čo je skôr v oblasti utópie a rozprávok na dobrú noc. V kritickej situácii to bude reálne viacero výstrelov a potrebná dlhšia vzdialenosť a aj čas na obranu. Samozrejme unikať môžete aj vy, ale v lese to môže byť značným problémom pre nerovnosť terénu. V tomto článku neriešim kalibre a účinnosť jednotlivých kalibrov ušla by nám podstata článku.

ZAPAMÁTAJTE SI:


Ak budete mať zbraň v ruksaku / obrázok /, tak Vám je zbraň v kritickej situácií ak útok neočákavate úplne zbytočná.

Ak ju budete mať v taštičke na rýchle tasenie, tak si najprv zmerajte rýchlosť tasenia na strelnici a v komfortnej situácií,aby ste predišli možným prekvapeniam a časom pri tasení. Nezabudnite, že 15 m= 1 sec k prvému výstrelu.

Dôležité je si zmerať tasenie z  púzdra na skryté nosenie / nie športové a odkryté alebo služobné púzdra) a dostanete základnú odpoveď, čo sekunda to min. 10-15 m odstup. Tieto scénare platie pre laboratórne podmienky na strelnici a skútočné chovanie a správanie bude úplne odlišné. Nezabudnite útok predátora nie je hra, ale boj o život !!!

K laboratórnym časom si vždy musíte pripočítať a zarátať čas stresovej reakcie na útok, aj s vyhodnotením a hlavne uvedomením si samotného útoku so súčasným rozhodnutím sa brániť so zbraňou. O situačnom uvedomení, ktoré môže byť rozhodujúci faktor úspešnej obrany bude priestor v inom príspevku.

Vyžadovať od obyvateľstva správne reagovať na prípadný stret so šelmou napríklad správnym správaním k šelmám, ak ešte nejde priamo o útok predátora, môžu len ideoví teoretici od stola.

Ak by som to zhrnul, tak to, že nosíte zbraň Vám dáva šancu prežiť. Nie je zárukou úspešnej obrany a nespoliehajte sa na to.

Pár rád na konci, ktoré fungujú !!!

  • Zbraň v puzdre najlepšie kydex a samo svorné, bez poistiek a iných bezpečnostných prvkov, budú Vám k ničomu.
  • Náboj v komore. Ani nerozmýšľajte niečo iné.
  • Ak máte pri sebe psa môže Vám pomôcť vytvoriť si časový priestor na obranu, ale napr. aj zbytočne rozrušiť spiaceho medveďa ak idete proti vetru…
  • Ak sa medveď rozhodne, že Vás priamo neroztrhá, ale len pookusáva, pár krát čapne a získate priestor na tasenie v kontaktnej vzdialenosti, tak je to hlavne o šťastí rozhodujúca bude psychika, či v strese nezamrznete, ale budete bojovať.
  • Ak Vás medveď napadne a potom odbehne, verte že ste mali v tento deň skutočné šťastie…
  • Trénujte reálne scenáre a skutočné použitie strelnej zbrane s ktorými sa ako civilisti stretnete a nie divadelné , komplikované a zbytočné strelecké techniky, športovú streľbu,  nezmyselné taktiky z ozbrojených zborov, pretože aj tak Vám budú k ničomu / nemáte svoj tím, materiálnu a početnú prevahu, taktickú výstroj, svojho lekára pri zásahu a moment prekavapenia je na strane šelmy atd…/ …

V našich kurzoch ULTIMATE SHOOTING SKILLS, ak máte zvládnuté minimálne základné strelecké zručnosti kladieme dôraz na reálne situácie a scenáre pre civilné použitie zbrane na obranu v súlade s trestným zákonom a pod veľkým stresom. Kurzy sú náročné na psychickú odolnosť osôb a zvládnutie samých seba.

Hor sa do hôr. 🐻

 

Otváracie hodiny

Streda: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Piatok: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (1. a 3. víkend v mesiaci v sobotu)

© 2024 | by jednanula s.r.o. | Všetky práva vyhradené