Niektoré scenáre a časť programu z Ultimate shooting skills sme zapracovali do tréningového procesu pre našich dlhoročných partnerov, aby sme potrebu silového tréningu a tréningu muža proti mužovi a nastavili ich k realistickým situáciám. V tomto kurze je poslaním poskytnúť čo najrealistickejšie výcvikové metódy, aby sa kritické situácie neriešili chaoticky, ale aby absolventi zvládli reagovať na skutočné reálne násilie a konflikty na ulici. Žiaľ, množstvo predstáv o realite ma skôr súvis s rozprávkami z dielne Walt Disney.

Našim programom prechádzajú, či už súkromné osoby z radov ozbrojených zborov, civilisti…

Tento program absolvovali a absolvuju v tréningových metódach rôzne organizácie napr. :

Mestká polícia Košice a ich ,,zásahovka“ POJ,

osobné ochranky VIP

a ďalší…

Otváracie hodiny

Streda: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Piatok: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (1. a 3. víkend v mesiaci v sobotu)

© 2024 | by jednanula s.r.o. | Všetky práva vyhradené