Pod záštitou Prezidenta SADS sa konal prvý workshop v rámci prípravy našich juniorských talentov a reprezentácie SADS s Mariánom Jelínkom. Náš zámer bol otvoriť dvere vedomostiam pri mentálnej príprave vrcholových športovcov prvou prednáškou na tému Mentálny koučingu v praxi. Úvodné zoznámenie sa s problematikou mentálne prípravy a vedenia juniorov, skončil podpisovou akciou a nákupom množstva odbornej literatúry z dielne Mariána Jelínka. Získali sme množstvo vedomosti a impulzov zo sveta športovej prípravy vrcholového športu vo svete. Jeden z pilierov prípravy vrcholových športovcov je mentálna príprava. Našou snahou je tieto vedomosti s erudovanými expertmi aj zo zahraničia posúvať na najvyššiu profesionálnu úroveň, hlavne pri príprave našej juniorskej reprezentácie. Mentálnu prípravu metodicky zapracovávame medzi našich talentovaných športovcov na ich ceste v profesionálnom športe. Mentálna príprava v každom profesionálnom športe je náročná téma, avšak o to dôležitejšia. Určuje zlomové okamihy pri výsledkoch športovcov.

Preto v rámci vzdelávania deti a mládeže sme náš koncept prípravy talentov rozdelili do 4. základných bodov.

Koncept prípravy juniorskej reprezentácie SADS:‼️

-pohybová príprava juniorov 10-18 rokov s exaktnými testovaním výkonnosti v profesionálnom  športe
-mentálna príprava juniorov a ich rodičov ( je to určite potrebné 😊 )
-strelecká príprava

-pravidlá IPSC

Vrátim sa k pripravovanému workshopu a zhrniem v krátkosti niečo o lektorovi.

Lektor: Marián Jelínek.

Marian Jelínek je bývalý český hokejový tréner a kouč. V súčasnej dobe individuálne spolupracuje s vrcholovými športovcami rôznych odvetví a tiež s podnikateľmi a manažérmi, ktorých koučuje alebo im v rámci workshopov prednáša. Je profesionálnym garantom a vyučujúcim v rámci zamerania Psychológie pre manažérov na NEWTON University.

Ing. Bystrik Zachar

Otváracie hodiny

Streda: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Piatok: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (1. a 3. víkend v mesiaci v sobotu)

© 2024 | by jednanula s.r.o. | Všetky práva vyhradené