Téma: Spúšť a práca so spúšťou v rôznych situáciách

K tomuto článku má inšpirovalo množstvo rozporných názorov držiteľov zbraní a zbrojákov a mojim cieľom je pozrieť sa bližšie na daný problém s podporou relevantných faktov.

V prvom rade treba ozrejmiť, že v tejto téme existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt pri použití zbrane. Hlavným faktom má byť umiestnený vstrel s určitou presnosťou na určitú vzdialenosť a v určitých situáciách.. V tomto článku vynechám faktické vstupy ako ergonómia použitej zbrane, kaliber alebo typ zbrane.


Rád by som ozrejmil konkrétne procesy, ktoré sú rozhodujúcim faktorom pri práci so spúšťou za určitých podmienok.

V prvom rade je to stres alebo môžeme ho nazvať emočnou nestabilitou. Ako funguje náš mozog v kritickej situácii  som rozviedol v mojom staršom článku pripájam link: https://strielaj.sk/2023/03/06/strach-a-fungovanie-mozgu-v-kritickej-situacii/

Čo je podstatné z anatómie vedieť, že ruka má 27 kosti, cca 30 kĺbov a 40 svalov, vďaka tomu je ruka mimoriadne presná a zručná. K tomu musíme pridať aj množstvo nervov viď. obrázok.
Z hľadiska anatómie vidíme, že schopnosti ruky sú hlavne v jemnej motorike a je to komplexný a zložitý systém.

Výsledkom poznania je, že mozog ovplyvňuje celý motorický systém práce našej ruky. A tu je ten pes zakopaný.
Mnohí, ktorí začínajú so športovou streľbou, ale aj skúsení strelci zažili, keď im tzv. ,,zamrzol prst”. A presne o to ide. Vo veľmi krátkom čase prepojenia nervov, svalov s mozgom v čase mikrosekúnd jednoducho nezafungujú a na krátky okamih máme problém s jemnou motorikou prsta. Začiatočníci  na súťažiach zažívajú stavy, kedy stres pri súťaži im na dlhšiu dobu znefunkčňuje jemno-motorický systém ruky. Samozrejme, každý jednotlivec to vnútorne a emočné vníma ináč a aj adaptácia na súťažný stres sa tréningom postupne zvyšuje. Športovci to často volajú ,,vysúťaženie“.
Prečo o tom píšem ? Pretože stres v kritickej situácií je tak značný, že pokiaľ netrpíte s jednou z porúch osobnosti, tak Vám jemná motorika viac alebo menej prestane fungovať ako v tréningovom procese. Aj keď sa často stretávam s názorom z ozbrojených zborov, že oni nie sú športovci a ich náplň činnosti je iná, mnohí si ladia spúšte alebo menia za jemnejšie spúšte. Tú chcem poukázať na to, že som presvedčený, že aktuálny trend smerom k športovým zbraniam a jemným spúšťam, nie je správny pre tieto oblasti správny. V kritických situáciách, keď bojujete o život, buď ako civilista alebo člen ozbrojených zborov, je mať jemnú spúšť na zbrani vhodné do komfortnej športovej streľby a v týchto prípadoch môže znamenať bezpečnostný problém pri manipulácii so zbraňou pri obrane alebo služobnom zákroku s použitím zbrane a nechceným výstrelom na nezúčastnené osoby, predčasným výstrelom alebo náhodným výstrelom. Tým nechcem tvrdiť, že mať jemnejšiu spúšť je úplne zlé , ale uvedomte si, že čo funguje na tréningu nebude fungovať na súťaži a už vôbec nie pri služobnom zákroku alebo obrannej streľbe.

Ak nie ste držiteľom zbrojného preukazu a myslíte svoju bezpečnosť vážne, tak Vám do poručujeme náš kurz Príprava na zbrojný preukaz. Na priloženom linku získate ďalšie informácie : https://strielaj.sk/2024/04/12/kurz-priprava-na-zbrojny-preukaz-5-5-2024/

Ďalší článok bude speed shooting a ako na rýchli prst. 😊

Otváracie hodiny

Streda: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Piatok: 8:00 - 17:00 (v sezóne do 19:00)
Sobota: 8:00 - 17:00 (1. a 3. víkend v mesiaci v sobotu)

© 2024 | by jednanula s.r.o. | Všetky práva vyhradené